Alpska šola

Splošno o programu alpske šole

Naše osnovno poslanstvo je širjenje popularnosti in priljubljenosti Alpskega smučanja. Namen naše alpske šole je da:

 • otroci skozi igro osvojijo elemente alpskega smučanja
 • smučanje posredno približamo čim širši množici (nizki stroški)
 • imajo otroci neko dodatno in stalno obliko gibalnih dejavnosti (tudi poletne aktivnosti)

Cilj programa pri otrocih iz prve in druge triade osnovne šole je osvojitev tehničnega znanja za izpeljavo kratkih in dolgih zavojev (igre na snegu, smučanje na različnih terenih, spoznavanje z zarezno tehniko,…). Pri otrocih iz zadnje triade osnovne šole pa je cilj osvojiti tehnično pravilne povezovalne zarezne zavoje na različnih terenih.

Glavnina dejavnosti (smučanje) poteka v zimskem času. Poleg tega pa aktivnosti potekajo tudi v spomladanskem, poletnem in jesenskem času. V tem obdobju imamo dvakrat tedensko po eno uro t.i. gibalne urice za otroke iz mlajših skupin oz. lažje atletske treninge za otroke iz starejši skupin. V tem obdobju enkrat mesečno organiziramo tudi t.i. športne dneve (pohodi, kolesarjenje, plezanje, rolanje, pustolovski park,…).

V našem programu poučujemo do 3. stopnje trenažnega procesa v Alpskem smučanju po določilih Smučarske zveze Slovenije. Program zato ni usmerjen v tekmovalni šport, ampak kot t.i. interesna športna vzgoja otrok. V primeru da se izkaže, da ima kdo od otrok ambicije po tekmovalnem smučanju, ga usmerimo v smučarski klub (najbližji je SK Domel Železniki).

Po končanem programu Alpske šole (9. razred osnovne šole) otroci pridobijo znanje smučanja na stopnji, da so pripravljeni za pridobitev naziva »Učitelj smučanja«. Te potem tudi povabimo, da postanejo pomočniki učiteljem (na Alpski šoli in Smučarskih tečajih) in kasneje še učitelji.

PROGRAM ALPSKE ŠOLE – ZIMSKI CIKLUS
OBSEG DELA: Kraj Opis dela
MLAJŠA SKUPINA (od 1 do 4. razreda OŠ):

 • 3x tedensko po 2,5 uri (torek, sobota, nedelja)
 • Božično – novoletne počitnice
 •  Zimske počitnice
 •  Rudno: 90%
 •  Stari vrh: 10%
Osvajanje tehničnega znanja za izpeljevanje kratkih in dolgih zavojev:

 •  Igre na snegu v smislu prostega smučanja in z različnimi pripomočki
 •  Smučanje na različnih terenih
 •  Spoznavanje z zarezno tehniko
 • Spoznavanje s tekmovalno tehniko – vožnja med koli: 5%
STAREJŠA IN SREDNJA SKUPINA (od 5. do 9. razreda OŠ):

 •  4x tedensko po 2,5 uri (torek, četrtek (ali petek), sobota, nedelja
 •  Božično – novoletne počitnice
 •  Zimske počitnice
 •  Rudno: 80%
 •  Stari vrh: 20%
Izvajanje tehnično pravilnih povezovalnih zareznih zavojev na različnih terenih:

 •  Prosto smučanje na različnih podlagah in terenih s poudarkom na zareznih zavojih: 75%
 •  Osvajanje tekmovalne tehnike in vožnja med koli: 25%
Termini: Kraj Splošen opis dela
Termini:

 •  torki, 16:00 – 20:00
 •  četrtek, 16:00 – 20:00
 •  petek, 16:00 – 20:00
 •  sobote: 8:00 – 11:00
 •  nedelje: 8:00 – 11:00
 • božično – novoletne počitnice
 • zimske počitnice
 •  Rudno
 •  Stari vrh
 •  Igre na snegu
 •  Smučanje na različnih terenih
 •  Zarezna tehnika
 •  Paralelna tehnika
 •  Vožnja med koli z merjenjem časa
 •  Snemanje zarezne in paralelne tehnike ter analiza posnetkov
 •  Vožnja po celcu (če razmere to omogočajo- naraven sneg!!)
 •  Zaključno smučanje tujina
Tekmovanja
STAREJŠA IN SREDNJA SKUPINA:

– Pokal Rudno

– Srečkov pokal

– Šolsko regijsko

– Šolsko državno

MLAJŠI SKUPINI:

– Pokal Rudno

– Pokal Ciciban

 

PROGRAM ALPSKE ŠOLE – LETNI CIKLUS
Skupina / Obdobje: Kraj Termin Opis dela
STAREJŠA IN SREDNJA SKUPINA

Maj – September*

Igrišče za športno dvorano v Železnikih 2x tedensko po 1 uro **
 •  Igre z žogo
 •  Lažji atletski treningi
 •  Ravnotežne in koordinacijske vaje
Športni dnevi*** 1 dogodek 1x mesečno
 • Pohodi
 •  Kolesarjenje
 •  Plavanje
 •  Plezanje
 •  Roalnje
 •  Pustolovski park
 •  …
STAREJŠA IN SREDNJA SKUPINA

Oktober – December

Telovadnica OŠ Železniki 2x tedensko po eno uro *
 •  Lažji atletski treningi
 •  Ravnotežne in koordinacijske vaje
 •  Vaje za moč in eksplozivnost
 •  Igre z žogo
MLAJŠI SKUPINI:

Maj – September*

Igrišče za športno dvorano v Železnikih 2x tedensko po eno uro ****
 •  Zabava v gibanju
 •  Gibalne urice
 •  Atletska abeceda
 •  Ravnotežne in koordinacijske vaje
 •  Igre z žogo
Športni dnevi*** 1 dogodek 1x mesečno
 •  Pohodi
 •  Kolesarjenje
 •  Plavanje
 •  Plezanje
 •  Roalnje
 •  Pustolovski park
 •  …
MLAJŠA SKUPINA:

Oktober – December

Telovadnica OŠ Železniki 2x tedensko po eno uro
 • Zabava v gibanju
 •  Gibalne urice
 •  Atletska abeceda
 •  Ravnotežne in koordinacijske vaje
 •  Igre z žogo

Opombe:

* V času letnih dopustov ni aktivnosti (zadnji teden v juliju in prvi trije tedni v avgustu)

** Točeni termini se določijo po končani zimski sezoni

*** Podroben program športnih dni se določi po končani zimski sezoni

**** V obdobju Maj – September so termini isti za vse skupine

Kontakt: t.: 041 269 577 (Boris Kavčič), E-mail